Oczyszczalnia ścieków

Respektując w pełni wymogi ochrony środowiska naturalnego firma „Michele Letizia Polska” Sp. z o.o. uruchomiła nowoczesną oczyszczalnię ścieków, działającą zgodnie z prawem i przekazującą do środowiska produkt, który jest mu przyjazny.

prodRight